Bestyrelsen

Karen Roed, formand (udpeget af Jysk børneforsorg/Fredehjem) 

Mette Marie Gocht Jensen, næstformand (udpeget af Jysk børneforsorg/Fredehjem) 

Kirsten Fabian, (udpeget af Ligeværd Randers) 

Karsten Møller, (udpeget af Ligeværd Randers) 

Jan Buus Larsen, (udpeget af Randers Kommunes byråd) 

Benny Thomsen (udpeget af Jysk børneforsorg/Fredehjem), erhvervs-repræsentant 

Pia Thomasen, sekretær (Jysk børneforsorg/Fredehjem) 

Ole Andersen, Jobcenterchef, Randers Kommune, tilforordnet 

Charlotte Johnsen, repræsentant for personalet