Bestyrelsen

Karen Brix Roed
Formand (udpeget af Jysk Børneforsorg/Fredehjem)

Kabr@sosuoj.dk
Tlf. 28 87 77 82 / 21 49 02 09

Mette Marie Gocht Jensen
Næstformand (udpeget af Jysk Børneforsorg/Fredehjem)

mejr@km.dk

Nete Ankerstjerne
(Udpeget af foreningen Ligeværd)

Neteankerstjerne@hotmail.com
Tlf. 29 82 40 82

 

Ole Rubek
Direktør i Pharma-Tech A/S

OR@Pharma-Tech.dk
Tlf. 29 62 12 22

Benny Thomsen
Erhvervsrepræsentant (udpeget af Jysk Børneforsorg/Fredehjem)

benny@tpn.dk

Pia Thomasen
Sekretær (Jysk Børneforsorg/Fredehjem)

pia@jyskborneforsorg.dk
Tlf. 86 73 30 11 / 40 54 36 91

Ole Andersen
Tilforordnet , Jobcenterchef, Randers Kommune

Charlotte Johnsen
Repræsentant for Strømmens personale

Charlotte@stroemmen.nu
Tlf. 40 25 72 73