Tema- og fag-faglig undervisning

Én gang om ugen har eleverne undervisning på Strømmen. Undervisningen består af en tematisk del og en fag-faglig del. Eleverne er inddelt i hold på maksimalt 12 elever tryghed og overskuelighed sikres. Samtidig er det vigtigt, at eleverne i undervisningen føler sig som en del af et socialt fællesskab. 

I den første time af undervisningen arbejder vi med dagens nyheder, som præsenteres og perspektiveres. 

I den tematiske del undervises eleverne i løbet af uddannelsens 3 år i forskellige temaer. Temaerne er: ´Kend dig selv´, ´Dig og samfundet´, ´Dig og sundhed´, ´Dig og penge´, ´Dig og job´, ´Dig og verden´ samt ´Kend dit land´. Undervisningen foregår både som klasseundervisning og med eleverne inddelt i små grupper  

Strømmen tilbyder desuden undervisning i almindelige skolefag som dansk, engelsk, matematik og samfundsfag Undervisningen tilrettelægges efter den enkelte elevs forudsætninger og sammen med eleven finder vi et passende niveau. 

Undervisningen foregår vejledende i tidsrummet 9.00 – 14.00 med indlagte pause. Nogle elever har efter aftale færre timer.  

Book en rundvisning og en samtale

Ved viceforstander Annette Bærnholdt