Dyr, Planter & Natur

Kan du lide dyr, at have åben himmel over dig og jord under neglene?

Vores linje Dyr, Planter & Natur foregår på Gården Nordvang, der ligger på det store naturområde Nordre Fælled i Randers, og på arealerne omkring fælleden. Du vil få kendskab til daglige rutiner omkring arbejde med dyr og planter ved at arbejde med elementer fra landbrug, dyrehold og gartneri.

På linjen arbejder vi også med at formidle vores viden om naturen på skrift, skilte, elektronisk og direkte til besøgende på Nordre Fælled og gården Nordvang.

Vi vil have et løbende fokus på at løse den rette opgave til rette tid ved at lave kort- og langtidsplaner under hensyn til sæson, cyklus, årstid, brugerønsker og vejr.

I undervisningen har vi altid fokus på dyrevelfærd, klima, bæredygtighed, genbrug og verdensmål.

 

Mens du er på Dyr, Planter & Natur, vil du blive undervist i opgaver såsom:

  • Passe, pleje og fodre gårdens dyr som får, kalve, ponyer, høns, ænder, gæs og kaniner.
  • Vedligeholde dyrenes hegne, bure, bokse, løbegårde og udearealer.
  • Lære om dyrenes tilvækst, alder, ydelse, reproduktion og adfærd.
  • Så, plante, pode, stilke, lue, vande og gøde planterne i dels vores frilandsgartner, dels vores drivhusgartneri. Vi skal også dyrke svampe i vores svampegartneri og etablere skovhaver.
  • Løbende vedligehold; slå græs, køre med traktor, vogn og ballespyd (der vil være mulighed for at få traktorkørekort) og småreparationer af værktøj og maskiner
  • Lære en god omgang med kollegerne – hilse på hinanden, komme til tiden, give besked ved fravær.

Det er målet, at du udvikler både faglige, sociale og personlige kompetencer, som du kan bruge både i praktikker, samt i videre ansættelser eller uddannelse.

👉 Her kan du se en fin præsentation af linjen med masser af billeder.

Book en rundvisning og en samtale

Ved viceforstander Annette Bærnholdt