Signe fandt sin rette hylde i Finderiet

Du har måske mødt Signe, når hun med et smil byder kunder velkommen i Strømmens genbrugsvarehus FINDERIET eller taster dine køb ind i kasseapparatet. Den gode kundeservice er i dag helt naturlig for Signe, men det har været en lang rejse, og det har krævet mod og overvindelse for Signe at stå, hvor hun gør i dag.  

STU-uddannelse på Strømmen

I folkeskolen var det faglige en stor udfordring for Signe, og efter ophold på Fenskær Efterskole og hos Sansestormerne i Risskov, startede hun i 2013 på STU-uddannelsen på Strømmen. STU står for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse og er et tilbud for unge mennesker, der af forskellige årsager ikke har mulighed for at tage en ordinær ungdomsuddannelse. 

“Jeg kommer fra Aarhus, og da jeg startede i STU’en, tog jeg turen frem og tilbage. I januar året efter flyttede jeg ind i Strømmens bokollegie i Adelgade, hvor mange af de, der boede der, også gik på STU’en,” fortæller Signe.  

Praktik i butik 

På STU’en havde Signe almindelige skolefag som dansk, engelsk og matematik, og derudover var der forskellige praktikophold.  

“Jeg har prøvet flere praktikker af, så jeg fandt ud af, hvad jeg ville videre med, og så holdt vi mit dansk ved lige. Det var dejligt at få lært andre her i Randers at kende.” 

I 2016 afsluttede Signe STU-uddannelsen og fortsatte i Strømmens erhvervsforløb. Her var hun i praktik i 7eleven på banegården i Randers, og herefter var hun i Toys’R’Us 

Fleksjob i FINDERIET 

Efter praktikkerne blev Signe ansat i fleksjob i det dengang nystartede FINDERIET, Strømmens store genbrugsvarehus. Her blev Lisbeth Krog Andersen mentor for Signe.

“Da Signe startede, kunne hun stort set kun tage lidt op af kasser. Hun turde næsten ingenting, og hun ville i hvert fald ikke betjene kassen,” fortæller Lisbeth. 

Men det lykkedes Signe at overvinde sig frygt for kassebetjeningen, selvom det var en skræmmende tanke i starten. 

“Åh nej, tænkte jeg.  Jeg var nervøs for, om jeg kunne finde ud af det. Om jeg ville blive stresset, hvis der fx kom kunder, der snakkede engelsk. Jeg er ret dårlig til engelsk. Jeg kan bedre forstå det end snakke det, men stadig dårligt, og hvad skulle jeg gøre, hvis telefonen ringede,” fortæller Signe.  

Der har været situationer, hvor hun ikke rigtig vidste, hvad hun skulle gøre, men så finder hun ud af det.  

“Der har været nogle, der snakkede engelsk, og dem kunne jeg godt snakke lidt med, hvis de skulle vide, hvor nogle af tingene var, og hvad de kostede,” siger Signe.  

Instruerer selv nye STU-elever 

Med det nye samarbejde mellem Strømmen og FINDERIET er STU-uddannelsen blevet langt mere erhvervsrettet, end da Signe tog uddannelsen. Den traditionelle klasseundervisning er i langt højere grad skiftet ud med praktisk orienteret værkstedsundervisning. Og her er Signe blandt de medarbejder, der nu vejleder og instruerer STU-eleverne. 

“Jeg har været med til at undervise og instruere andre STU-elever ved kassen og ude i butikken. Jeg havde ikke prøvet det før, så jeg skulle lige se, hvad de kunne klare, og hvor meget man skulle sige. Til nogle behøvede man ikke at sige så meget, og andre skulle have forklaret lidt bedre, hvordan de skulle gøre tingene. Men de klarer det godt,” fortæller Signe. 

Lisbeth er rigtig glad for Signes udvikling:  

“I dag er hun jo bare den sejeste. Hun har styr på alt i butikken, og hvis vi er i tvivl om noget, kan vi spørge Signe,” fortæller Lisbeth og tilføjer: “Det er fantastisk at få sådan en skøn person ind og så bare se hende blomstre.”   

I FINDERIET har Signe fundet sin rette hylde. 

“Jeg har aldrig vidst, hvad jeg ville. Men da jeg fik mulighed for at prøve det her af på FINDERIET, fandt jeg ud af, at jeg var rigtig glad for det, og at det var det, jeg skulle være. Så det var en god beslutning,” slutter Signe.