Støtte i egen bolig

Kan jeg få ekstern bostøtte?

Hvis du er ung med særlige behov, der bor i din egen bolig, har du også mulighed for at modtage hjælp fra Strømmens bostøtter – såkaldt ekstern bostøtte.

Du kan blive visiteret til ekstern bostøtte af din sagsbehandler efter servicelovens § 85. Du kan også få hjælp fra vores eksterne bostøtter, hvis du har brug for mentor i forbindelse med efterværn efter servicelovens § 76.

Hvad får jeg støtte til?

Med udgangspunkt i den handleplan, din sagsbehandler har lavet, arbejder du sammen med din bostøtte på de ting, du har brug for at lære for på sigt at kunne klare dig i din egen bolig og selv ordne indkøb, madlavning, rengøring, økonomi, E-boks og møder i det offentlige.

Vores eksterne bostøtter kan også hjælpe dig med at få struktur på din hverdag og støtte dig i møder på dit job/uddannelse/praktik, eller tage med dig til lægen. Du kan også blive støttet i at danne nye netværk, og din bostøtte kan give dig motiverende samtaler og samtaler om din trivsel.

Hvordan får jeg støtte?

Du kan modtage vores eksterne bostøtte i forskellige former: Besøg i dit eget hjem, gruppeforløb, videosamtaler eller samtaler over telefonen. Vores bostøtter kan også tage med dig ud af dit hjem, hvis du for eksempel skal trænes i at bruge offentlige transportmidler, hvis du skal i banken eller øve dig i at være social blandt andre mennesker.

Hvor ofte får jeg støtte?

Alt efter dit behov kan du få støtte fra 1 kontakt/besøg hver 14. dag til daglig kontakt.

 

 

 

Book en rundvisning og en samtale

Ved viceforstander Annette Bærnholdt