Startbo

Startbo er et tilbud til uddannelsesparate unge mellem 18 og 24 år, der som udgangspunkt ikke er berettiget til hjælp efter Servicelovens paragraffer.

De unge har ofte vanskeligheder ved at magte de krav voksenlivet stiller og især at håndtere det at bo i egen bolig, er en udfordring. De daglige rutiner ift. oprydning, rengøring, tøjvask, indkøb, økonomi og madlavning kan være svære og kræve støtte.

Endvidere kan de unge have manglende indsigt i egen formåen og mangle personlige og sociale kompetencer, for at kunne begå sig i uddannelsessystemet, på arbejdsmarkedet samt i egen bolig.

Vi har 21 startboliger på Strømmen 5. Når man siger ja tak til en startbolig, siger man samtidigt ja tak til støtte. Der følger knap 3 pædagogtimer med til hver bolig. Timerne går til individuel støtte, møder og fællesaktiviteter.

Der er personale om morgenen, som hjælper dem, der har behov for støtte, til at komme op og af sted til uddannelse eller lignende.

Mandag til torsdag er der en social vicevært i huset til kl. 20, her støttes de unge til at deltage i fællesspisning, forskellige aktiviteter og her er der mulighed for individuelle samtaler.

Hent ansøgningsskema til startbolig her.