Startbo

Startbo er et tilbud til uddannelsesparate unge mellem 18 og 24 år, der som udgangspunkt ikke er berettiget til hjælp efter Servicelovens paragraffer.

De unge har ofte vanskeligheder ved at magte de krav, som voksenlivet stiller – især dét at bo i egen bolig. De unge kan fx have brug for støtte til de daglige rutiner som oprydning, rengøring, tøjvask, indkøb, økonomi og madlavning.

Derudover mangler nogle af de unge indsigt i deres egen formåen og personlige og sociale kompetencer for at kunne begå sig i uddannelsessystemet eller på arbejdsmarkedet.

Disse unge kan få hjælp på Strømmen 5 i Randers. Her har vi 21 startboliger. Når man siger ja tak til en startbolig, siger man samtidigt ja tak til støtte fra vores bostøtter. De kan hjælpe hver ung med netop de problemstillinger, som den enkelte har.

Det kan være hjælp til at komme op om morgenen og afsted til uddannelse eller job. Det kan være støtte til de daglige rutiner som oprydning, rengøring, indkøb eller opvask. Bostøtterne kan også tage med de unge til møder med fx kommunen eller til fællesaktiviteter i huset. De er også klar til at snakke og hjælpe, hvis en ung har det dårligt psykisk eller fysisk.

Mandag-torsdag er der en social vicevært i huset indtil kl. 20, som også kan hjælpe de unge med at deltage i fællesaktiviteterne, fællesspisning eller snakke én til én, hvis den unge har behov.

Hent ansøgningsskema til Startbolig her.

 

*Startbo er et projekt støttet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter med en bevilling på 7,5 millioner kroner til drift over en tiårig periode fra 2014-2024.