Erhvervsforløb

Strømmen har arbejdet med erhvervsforløb for unge med særlige behov i over 20 år og har et stort netværk blandt de lokale private og offentlige virksomheder.

Oftest vil et erhvervsforløb efter LAB-loven aftales i forlængelse af afsluttet STU og strække sig over 1-2 år.

For nogle unge er der brug for at arbejde videre med at introducere dem til forskellige fagområder, mens andre er afklaret i forhold til branche og kan arbejde videre med optræning inden for faget.

For de unge, der endnu ikke er afklaret på branche, etableres der forskellige praktikker, således at der spores ind på hvilket fag, den unge bedst mestrer og trives i.  Herefter sker en oplæring inden for det valgte fag. Der er fokus på, at den unge bliver en del af arbejdspladsen både kollegialt og socialt. Endvidere sættes der fokus på udvikling i arbejdsopgaver og tempo, arbejdstid og stabilitet.

Der er et tæt samarbejde med praktikstedet/mentor, hvor vi har et særligt fokus på at introducere og vejlede mentor både før og under praktikforløbet. Der er tæt opfølgning sammen med den unge og mentor, og praktikvejleder er hurtig til at ”rykke ud”, hvis der opstår problemer i praktikken.

Den unge bliver gennem et erhvervsforløb afklaret i forhold til branche, skånehensyn samt arbejdsevne. Der laves skriftlig beskrivelse af hele forløbet, som kan danne grundlag for afgørelse af fremtidigt forsørgelsesgrundlag. Det er vores erfaring, at de unge ofte overgår til fleksjob eller EGU efter et erhvervsforløb.

Book en rundvisning og en samtale

Ved viceforstander Annette Bærnholdt