Samarbejdspartnere

Randers Bo- og Erhvervstrænings primære samarbejdspartner er Randers Kommune, der visiterer de fleste af de unge mennesker vi arbejder med. 

Vi har og har haft elever fra Syd- og Norddjurs Kommune, Skanderborg, Århus, Viborg, Rebild, Odder og Mariager Fjord Kommune. 

I forhold til vores elevers praktikker samarbejder Randers Bo- og Erhvervstræning bredt og overvejende lokalt. Der etableres praktikker i såvel private som kommunale virksomheder. Ligeledes samarbejder vi med andre uddannelsessystemer bl.a. HF/VUC og Tradium.