Værdier & Faglige metoder

Værdier

På Strømmen ser vi mennesket før diagnosen.

Vi skaber individuelle løsninger og tilpasser rammen til de unge – ikke omvendt.

Vi har fokus på det hele menneske, og når vi arbejder med hver enkelt ung, har vi både øje for den unges bolig, uddannelse/job, fritid, fællesskaber, sundhed og egenomsorg.

Vi møder de unge med et fælles sprog og tilgang.

Og vores mål er at skabe forandring og udvikling i den unges liv, som er robust og holder over tid.

Dét arbejder vi ud fra

Når vi arbejder med de unge, tror vi i høj grad på mesterlærebegrebet og praksislæring. Vi forbinder også arbejde og læring, sådan at der er knyttet en nødvendighed til de opgaver, den unge løser.

Vi tror på, at sociale og personlige kompetencer er lige så vigtige som faglige kompetencer i forhold til de unges kommende tilknytning til arbejdsmarkedet.

Vi møder de unge med respekt og omsorg, så de oplever sig set, hørt og oplever indflydelse. De unge skal mærke, at de bliver taget alvorligt i deres følelser og oplevelser, og de skal mærke, at vi har indsigt i deres forudsætninger.

Vi vil være en stabil, rolig og forudsigelig relation for de unge, så de ved, hvor de har os, og oplever, at vi har ansvaret.

Faglige metoder

På Strømmen har vi en værktøjskasse af metoder, vi gør brug af. Men vi arbejder aldrig med de samme metoder til alle elever. Vores elever er forskellige og kommer med forskellige forudsætninger og kompetencer – derfor arbejder vi altid individuelt med hver enkelt elev.

Kognitiv ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik (KRAP):

Ved at anvende KRAP opnår vi, at den unge får indblik i egne ressourcer og kompetencer. Vores unge profiterer i høj grad af de visuelle værktøjer, som er en del af metoden. Vi benytter primært ”Ressourceblomst” og ”Måltrappe”. Måltrappen giver den unge indblik i og overblik over delmålene henimod de mål, som er opstillet i samarbejde med den unge.

Jeg-støttende samtaler: 

Dette er den unges samtale, og medarbejderen går ind i samtalen uden særlige intentioner. Den unge føler sig hørt og anerkendt for det, som er vigtigt for den unge, og oplever større tryghed og lyst til at dele tanker og følelser, hvilket underbygger den vigtige relation mellem den unge og medarbejderen.

Strukturerede samtaler:

I modsætning til jeg-støttende samtaler er dette en metode, hvor medarbejderen har en klar og tydelig hensigt, som er nedskreven og kendt af den unge. Det skaber forudsigelighed og tryghed for den unge til at indgå i dialog om ting, som kan være vanskeligt for den unge at tale om.

Psykoedukation:
Vores unge har behov for viden om og indsigt i deres egne funktionsnedsættelser. Der kan være tale om et planlagt undervisningstema fx omkring ”forskellighed”, men i lige så høj grad en daglig opmærksomhed på at italesætte dette.

Social færdighedstræning:

Vores unge har behov for støtte til at indgå i sociale relationer på en hensigtsmæssig måde. Vi træner ved at spejle og ved at lave små ”rollespil”/opgaver/øvelser for de unge ift. at opnå større sociale kompetencer.

Book en rundvisning og en samtale

Ved viceforstander Annette Bærnholdt