Socialøkonomi

På Strømmen er vi meget optaget af socialøkonomi – altså at skabe en virksomhed, hvor vi tager et socialt ansvar. Men en selvejende uddannelsesinstitution og en kommerciel virksomhed er svært forenelige.  Derfor har vi stiftet GOGGS fonden (’Guld OG Grønne Skove’) sammen med NGO’en Jysk Børneforsorg/Fredehjem og transportvirksomheden Thortrans A/S. Dette samarbejde gør det nemlig muligt for os i fællesskab at drive en socialøkonomisk virksomhed med det formål at skabe beskæftigelse til borgere på kanten af arbejdsmarkedet med et særligt fokus på unge med særlige behov.

Det mål forsøger vi at opnå igennem den måde, vi driver vores genbrugsvarehus Finderiet på, og den måde vi uddanner vores STU-elever på – de to ting fletter vi nemlig sammen:

I Finderiet ansætter vi borgere på særlige vilkår, som måske tidligere har haft svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. De arbejder side om side med de unge, der går på Strømmens STU. De unge kommer fx i praktik i Finderiet eller arbejder som led i deres uddannelse på de linjer/værksteder, der er tilknyttet Finderiet – fx vores transportlinje, der henter genbrugsvarer ude i byen, og vores produktionslinje, der reparerer varerne og gør dem klar til salg i Finderiet.

De personer, vi ansætter på særlige vilkår, kan både være fag- og ufaglærte og undervisere for vores elever.

OBS: Al overskud fra fonden går til udvikling af flere jobskabende aktiviteter og til uddeling til lokale humanitære organisationer.

Bæredygtighed

Vi er også meget optaget af såkaldt cirkulær økonomi og bæredygtighed: Vi vil gerne holde jorden god og grøn, og vi prøver altid at holde vores CO2-aftryk så lille som muligt – og arbejder hen imod slet ikke at sætte ét. Det gør vi fx ved at sortere og reparere genbrugsvarer, som borgere har afleveret på genbrugspladsen i Randers. Herefter sælger vi dem i Finderiet. Det er dét, man kalder cirkulær økonomi.

Vi har også en undervisningslinje og cafe, Mad&Mad, som vi udelukkende har indrettet med genbrugsmøbler og genbrugsservice, og her laver vi og sælger hverdagsmad med et reduceret kødindhold.

Vores måde at drive virksomhed og STU på, bidrager samtidig til FNs Verdensmål 4 (’Kvalitetsuddannelse’), 8 (’Anstændige jobs og økonomisk vækst’), 12 (’Ansvarligt forbrug og produktion’), 13 (’Klimaindsats’) og 17 (partnerskaber for handling).